0
+

آثار تجاری

سعی کردم تا نوآوری در پروژه هایی که انجام میدهم مهم ترین پیش‌فرضم باشد. برای همین تکنیک‌ها و روش های مختلف و شاید عجیبی را در کارهایم استفاده کردم. من فکر میکنم ایده‌های جدید انتهایی ندارد.


گالری آثار تجاری

0
+

آثار شخصی

راستش دقیقا نمیدانم چند اثر فقط برای انتشار شبکه‌های اجتماعی یا بدون سفارش دهنده طراحی و اجرا کردم. ولی تعداد آنهایی که فقط در ایستاگرام منتشر کرده ام بیشتر از سیصد مورد است. جمع کردن و انتشارشان در سایت هم کاری است که به مرور در حال انجامش هستیم. همه آثار را می‌توانید در صفحه آثار شخصی ببینید. 


گالری آثار شخصی

بستن منو
×

سبد خرید