گرافیک و هنر دیجیتال

این بخش یا دسته بندی را برای آثاری ساختیم که بن‌مایه آنها طراحی دیجیتال است. از طراحی گرافیک مانند یک لوگو گرفته تا نمایش پروجکشن. چیزی فراتر از تصاویر ثابت که برای فهمیدن آنها باید مکث کنید. طرح‌هایی که می‌توانند با نور، چاپ یا نمایشگر به مخاطب نمایش داده شوند. حتی با مخاطب تعامل داشته باشند و به رفتار او عکس‌العمل نشان دهند.