طراحی جلد مجله اکسیر نوآوری

نام اثر: طراحی جلد مجله اکسیر نوآوریتکنیک استفاده شده: طراحی دگرگونابعاد:  ویژگی خاص: استفاده از طراحی دگرگون برای طراحی جلد مجلهمحل اجرا: سال اجرا: ۱۳۹۶سفارش دهنده: مجله اکسیر اکسیر نوآوریتوضیحات: 

ادامه خواندن
بستن منو
×

سبد خرید