دکور و سازه های دکوری C

خطای دید مجموعه‌ای است قابلیت‌ها و امکانات که خلق خلاق صال‌سو با استفاده از آنها توانسته و میتواند آیتم‌های دکوری خاص را خلق کند. دکوراسیون و آیتم‌های دکوری میتوانند متفاوت از آنچه واقعاً هستند باشند. به نحوی طراحی و ساخته شوند که جور دیگری به نظر برسند. بازی رنگ‌ها و اشکال در هم تنیده‌ای که بیننده را متعجب کند.