مجسمه و چیدمان C

مجسمه‌ای را تصور کنید که از هر زاویه معنی منحصر به فردی را به نمایش می‌گذارد. این حجم دیگر ساده نخواهد بود. چیزی فراتر از یک سازه از فلز و چوب خواهد بود. مجموعه از تکه‌های معنی‌داری که تشکیل یک تصویر واحد را خواهد داد. خلق خلاق صال‌سو این چنین مجسمه‌ها و چیدمان‌هایی را خلق کرده و می‌کند.