مجسمه‌ای را تصور کنید که از هر زاویه معنی منحصر به فردی را به نمایش می‌گذارد. این حجم دیگر ساده نخواهد بود. چیزی فراتر از یک سازه از فلز و چوب خواهد بود. مجموعه از تکه‌های معنی‌داری که تشکیل یک تصویر واحد را خواهد داد. خلق خلاق صال‌سو این چنین مجسمه‌ها و چیدمان‌هایی را خلق کرده و می‌کند.

سنگ معلق خطای دید

نام اثر: سنگ معلق خطای دیدتکنیک استفاده شده: سازه های غیر‌ممکنابعاد:  ۲/۵×۱/۵ ارتفاع ۳ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش دهنده: شرکت ایران فانتوضیحات: 

۰ دیدگاه

میز خطای دید ریورسپکتیو

نام اثر: میز خطای‌دید ریورسپکتیوتکنیک استفاده شده: حجم‌های ریورسپکتیو(پرسپکتیو معکوس)ابعاد:  ۳×۴ ارتفاع ۱ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش دهنده: شرکت ایران فانتوضیحات: 

۰ دیدگاه