اولین موزه خطای دید ایران در تهران – برنامه چرخ شبکه چهار  ۱۳۹۸

کارکرد شبکه های اجتماعی در کسب و کارهای نو – برنامه مجازیست شبکه افق ۱۳۹۶

آقای خطای دید، دوبعدی های سه بعدی – مجله اینترنتی MBA news ۱۳۹۶

نقاش سه بعدی ها – برنامه نون جوونی شبکه سه ۱۳۹۶

آقای خطای دید – مستند برنامه شبکه پنج ۱۳۹۵

هنر دیجیتال – شبکه سه ۱۳۹۴

نقاشی سه بعدی در ایران – شبکه من و تو ۱۳۹۳

آقای خطای دید و کارهایش

رادیو کارنکن ۱۳۹۷

ابزارها برای یادگیری نیستن

مجله اینترنتی گیتیسا ۱۳۹۶

من یک فریبکار هستم

مجله دانستنیها ۱۳۹۶

سه بعدی های جذاب

مجله موفقیت ۱۳۹۶

خالق سه بعدی‌های خیابان

مجله همشهری جوان ۱۳۹۵

خطای دید فصل مشترک هنر

روزنامه خراسان ۱۳۹۵

خطای دید و تبلیغات

مجله توسعه مهندسی بازار ۱۳۹۵