اسم سه بعدی P

این سری از نقاشی ها تبدیل به یک ژانر شد. در اینستاگرام منتشر می‌شد و علاقه‌مندان اسمی که دوست داشتند را می‌گفتند. هر هفته نزدیک به هزار اسم درخواست می‌شد و یکی تبدیل به نقاشی سه بعدی می‌شد.