آثار ترکیبی و سایر تکنیک‌ها C

گاهی در آثار و پروژه‌هایی که انجام داده‌ایم و می‌دهیم، تنها یک تکنیک استفاده نمی‌شود. بلکه ترکیبی است از تکنیک‌ها و روش‌های مختلف خطای دید و هنر های گوناگون. ترکیبی از نقاشی و مجسمه‌سازی. ترکیبی از نورپردازی و چاپ. و صدها ترکیب دیگر که پیش از شروع پروژه‌ها حتی به این تنوع فکر نکرده بودیم.