گرافیک محیطی C

تکنیک‌های طراحی دگرگون یا همان آنامورفیک این اجازه را به ما می‌دهند که روی سطوح مختلف نقوشی خارق العاده ای را خلق کنیم. این آثار بیشتر در زمینه گرافیک محیطی دسته بندی می‌شوند. نقاشی‌های چند تکه که به صورت اشکال درهم رفته پیاده می‌شوند و تصویری خاص و یکپارچه را می‌سازند. این طرح‌ها میتواند برای دکوراسیون داخلی باشند یا برای یک هنر شهری.