استیکر سه‌بعدی ملاصدرا

نام اثر: استیکر سه‌بعدی ملاصدراتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد:  ۱۰ مترمربع ویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت…

۰ دیدگاه

استیکر سه‌بعدی آرش کمان‌گیر

نام اثر: استیکر سه‌بعدی آرش کمان‌گیرتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد:  ۱۲مترمربع ویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت…

۰ دیدگاه