Read more about the article استیکر سه بعدی قاب عکس عقاب
استیکر سه بعدی قاب عکس عقاب

استیکر سه بعدی قاب عکس عقاب

نام اثر: استیکر سه‌بعدی قاب عکس عقاب تکنیک استفاده شده: استفاده از نور و سایه برای سه بعدی کردن استیکر. ابعاد: ۱۲ مترمربع ویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به…

۰ دیدگاه
Read more about the article حمله کوسه – نقاشی سه بعدی دیواری (۹ مترمربع)
نقاشی سه بعدی طرح کوسه در قاب

حمله کوسه – نقاشی سه بعدی دیواری (۹ مترمربع)

دایناسور میخواهد از در وارد شود. دری که پشت آن جنگلی از زمان ژوراسیک قرار دارد. این طرح نقاشی سه بعدی بسیار جذاب است و می‌توان عکس‌های جالبی با آن گرفت. نوع سفارش را در پایین انتخاب کنید. قبل از خرید توضیحات را کامل مطالعه کنید.

۰ دیدگاه
Read more about the article کشتی در قاب – نقاشی سه بعدی دیواری (۹ مترمربع)
نقاشی سه بعدی کشتی

کشتی در قاب – نقاشی سه بعدی دیواری (۹ مترمربع)

دایناسور میخواهد از در وارد شود. دری که پشت آن جنگلی از زمان ژوراسیک قرار دارد. این طرح نقاشی سه بعدی بسیار جذاب است و می‌توان عکس‌های جالبی با آن گرفت. نوع سفارش را در پایین انتخاب کنید. قبل از خرید توضیحات را کامل مطالعه کنید.

۰ دیدگاه

دایناسور Trex – نقاشی سه بعدی دیواری (۴ مترمربع)

دایناسور میخواهد از در وارد شود. دری که پشت آن جنگلی از زمان ژوراسیک قرار دارد. این طرح نقاشی سه بعدی بسیار جذاب است و می‌توان عکس‌های جالبی با آن گرفت. نوع سفارش را در پایین انتخاب کنید. قبل از خرید توضیحات را کامل مطالعه کنید.

۰ دیدگاه
Read more about the article هواپیما در تهران – نقاشی سه بعدی زمینی (۶ مترمربع)
طرح هواپیما سه بعدی

هواپیما در تهران – نقاشی سه بعدی زمینی (۶ مترمربع)

این هواپیما در حال بیرون آمدن از داخل زمین،‌ یک طرح جذاب برای نقاشی سه بعدی است. شما می‌توانید این طرح را به صورت سه بعدی داشته باشید. این نقاشی بعد از نصب حدود شش متر مربع خواهد بود.

۰ دیدگاه