پوستر سه‌بعدی

نام اثر: پوستر سه‌بعدی تکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ابعاد:  ۱۲ مترمربع ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - دانشگاه هنرسال اجرا: ۱۳۹۱سفارش دهنده: دانشگاه هنرتوضیحات: 

0 دیدگاه