استند آینه فصل مشترک

نام اثر: استند آینه فصل مشترکتکنیک استفاده شده: استفاده از تکمیل تصاویر در آینهابعاد: ارتفاع ۲۰۰ / ۵۰ در ۸۰ویژگی خاص:  تنظیم آینه‌ها به نحوی است که در زمان قرارگیری دو نفر روبه‌روی…

۰ دیدگاه

استیکر سه بعدی قایق ونیز

نام اثر: قایق ونیزتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد: ۳۶ مترمربعویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به بیننده و…

۰ دیدگاه

نقاشی سه بعدی دیجیتال کتابخانه بی‌نهایت

نام اثر: کتابخونه بی‌نهایت تکنیک استفاده شده: تکرار تصاویر در آینه‌های موازی تا بی‌نهایت ابعاد: ۴ مترمربع ویژگی خاص: طراحی کتابخانه و تکرار تصویر آن در آینه‌های موازی تا بی‌نهایت محل اجرا: تهران -…

۰ دیدگاه

اتاق جاذبه

نام اثر: اتاق جاذبهتکنیک استفاده شده: پیاده‌سازی سازه غیر ممکن بر اساس پیش فرض های مخاطبابعاد:  ۳۵ مترمربعویژگی خاص: ساخت یک اتاق کامل با تمام جزیات، با زاویه ۲۰ درجهمحل اجرا: تهران - موزه…

۰ دیدگاه

اتاق ایمز

نام اثر: اتاق ایمزتکنیک استفاده شده: حجم‌سازی ریورسپکتیوابعاد:  ۲۵ مترمربعویژگی خاص: طراحی به نحوی که در تمام دوربین‌ها حداقل افکت کوچک شدن بوجود بیاید همچنین طراحی گرافیکی برای تمام سطوح اتاق اولین بار بود…

۰ دیدگاه