میزخطای دید جلسه انفرادی

نام اثر: میز جلسه انفرادیتکنیک استفاده شده: تکرار تصاویر در آینهابعاد:  ۶ مترمربعویژگی خاص: تکرار تصاویر یک قطاع میز و دکور کامل برای تکمیل در آینه‌های با زاویه نصف ربع دایره ایمحل اجرا: تهران -…

۰ دیدگاه

استیکر سه بعدی خیام

نام اثر: استیکر سه بعدی خیامتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد: ۱۲ مترمربعویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت…

۰ دیدگاه

نقاشی دگرگون چند سطحی ایران

نام اثر: ایرانتکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحیابعاد:  ۱۵ مترمربعویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه دید مشخص شده شکل واحدی رو میبینیممحل اجرا:…

۰ دیدگاه

اتاق وارونه-آشپزخونه

نام اثر: آشپزخونه وارونهتکنیک استفاده شده: تغییر در عادت های جاذبهابعاد:  ۱۸مترمربعویژگی خاص: اجرای جزییات یه آشپزخونه از کابینت ها گرفته تا آیتم های داخل یخچالمحل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال…

۰ دیدگاه

هنر نور وسایه

نام اثر: هنر نور وسایهتکنیک استفاده شده: استفاده از نور و سایه و ایجاد تصویرابعاد: ۹ مترمربعویژگی خاص: استفاده از نور و سایه و ایجاد تصویرمحل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا:…

۰ دیدگاه