استیکر سه‌بعدی چترباز

نام اثر: استیکر سه‌بعدی چتربازتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد:  ۱۵ مترمربع ویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت…

۰ دیدگاه

استیکر سه‌بعدی پسر جنگل

نام اثر: استیکر سه‌بعدی پسر جنگلتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد:  ۱۵ مترمربع ویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین…

۰ دیدگاه

استیکر سه‌بعدی ملاصدرا

نام اثر: استیکر سه‌بعدی ملاصدراتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد:  ۱۰ مترمربع ویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت…

۰ دیدگاه