استیکر سه بعدی کینگ کونگ

نام اثر: کینگ کونگتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمینابعاد:۳۶ مترمربعویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به بینندهمحل…

۰ دیدگاه