تابلو خطای دید خطوط مواج

نام اثر: تابلو خطای دید خطوط مواج تکنیک استفاده شده: خطوط مواجی که با رنگ اکرولیک طراحی و اجرا شده است. ابعاد: ۲۵ مترمربع ویژگی خاص: ایجاد عمق و بعد…

۱ دیدگاه
تابلو خطای دید خطوط مواج
تابلو خطای دید خطوط مواج

نقاشی سه بعدی بلک لایت زرافه

نام اثر: نقاشی بلک لایت زرافهتکنیک استفاده شده: نقاشی با رنگ یو وی(بلک لایت)ابعاد: ۷۰ مترمربعویژگی خاص: نقاشی با رنگ یو ویمحل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش…

۰ دیدگاه

نقاشی سه بعدی بلک لایت دره

نام اثر: نقاشی بلک لایت درهتکنیک استفاده شده: نقاشی با رنگ یو وی(بلک لایت)ابعاد: ۷۰ مترمربعویژگی خاص: نقاشی با رنگ یو ویمحل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا: ۱۳۹۷سفارش…

۰ دیدگاه