صندلی معلق- پرواز در خانه

نام اثر: صندلی معلق-پرواز در خانهتکنیک استفاده شده: پیاده‌سازی سازه غیر ممکن بر اساس پیش فرض های مخاطبابعاد: ۵ مترمربعویژگی خاص: ساخت دکور یک خانه با صندلی‌های معلقمحل اجرا: تهران -دریاچه چیتگر- خانه…

۰ دیدگاه
صندلی معلق- پرواز در خانه
صندلی جادویی معلق

اتاق نشیمن برعکس در خانه وارونه تهران

نام اثر: اتاق نشیمن برعکس در خانه وارونه تهرانتکنیک استفاده شده: پیاده‌سازی سازه غیر ممکن بر اساس پیش فرض های مخاطبابعاد:  ۱۱مترمربعویژگی خاص: ساخت یک اتاق نشیمن با تمام وسایل و جزییات…

۰ دیدگاه
اتاق نشیمن برعکس در خانه وارونه تهران
اتاق نشیمن وارونه

نمای ساختمان کج (۹۰ درجه) در خانه وارونه تهران

نام اثر: نمای ساختمان  کج(۹۰ درجه) در خانه وارونه تهرانتکنیک استفاده شده: پیاده‌سازی سازه غیر ممکن بر اساس پیش فرض های مخاطبابعاد:  ۱۴ مترمربعویژگی خاص: ساخت نمای یک ساختمان با جزییات به…

۰ دیدگاه
نمای ساختمان کج (۹۰ درجه) در خانه وارونه تهران
نمای ساختمان ۹۰ درجه در خانه وارونه تهران

آشپزخانه برعکس در خانه وارونه تهران

نام اثر: آشپزخانه وارونه در خانه وارونه تهرانتکنیک استفاده شده: پیاده‌سازی سازه غیر ممکن بر اساس پیش فرض های مخاطبابعاد:  ۹ مترمربعویژگی خاص: ساخت آشپزخانه با تمام وسایل و جزییات به صورت ۱۸۰…

۰ دیدگاه
آشپزخانه برعکس در خانه وارونه تهران
آشپزخانه وارونه در خانه وارونه تهران واقع در دریاچه چیتگر

دستشویی و حمام برعکس در خانه وارونه تهران

نام اثر: دستشویی و حمام  برعکس در خانه وارونه تهرانتکنیک استفاده شده: پیاده‌سازی سازه غیر ممکن بر اساس پیش فرض های مخاطبابعاد:  ۶ مترمربعویژگی خاص: ساخت دستشویی و حمام با تمام وسایل…

۰ دیدگاه
دستشویی و حمام برعکس در خانه وارونه تهران
حمام و دستشویی وارونه در خانه وارونه تهران