روزهای کرونایی

کپشن اینستاگرام: اینجوری بهتر نیست!؟روش استفاده از ماسک در ماه‌های آینده..بیشتر تو بچگی. وقتی یه چیزی میشد که خیلی برام سخت بود، ناراحتی بود، درد داشت. چشمامو سفت میبستم و با…

۲ دیدگاه
Read more about the article تابلو خطای دید خطوط مواج
تابلو خطای دید خطوط مواج

تابلو خطای دید خطوط مواج

نام اثر: تابلو خطای دید خطوط مواج تکنیک استفاده شده: خطوط مواجی که با رنگ اکرولیک طراحی و اجرا شده است. ابعاد: ۲۵ مترمربع ویژگی خاص: ایجاد عمق و بعد…

۱ دیدگاه