تابلو خطای دید خطوط مواج

نام اثر: تابلو خطای دید خطوط مواج تکنیک استفاده شده: خطوط مواجی که با رنگ اکرولیک طراحی و اجرا شده است. ابعاد: ۲۵ مترمربع ویژگی خاص: ایجاد عمق و بعد…

۱ دیدگاه
تابلو خطای دید خطوط مواج
تابلو خطای دید خطوط مواج

نمای سازه خانه وارونه تهران

نام اثر: نمای سازه خانه وارونه تهرانتکنیک استفاده شده: پیاده‌سازی سازه غیر ممکن بر اساس پیش فرض های مخاطبابعاد:  ۳۰۰ مترمربعویژگی خاص: ساخت نمای برعکس یه خانهمحل اجرا: تهران -دریاچه چیتگر- خانه…

۰ دیدگاه
نمای سازه خانه وارونه تهران
خانه وارونه