نام اثر: تابلو سه بعدی کلاسینو، کلاسی قدیمی

تکنیک استفاده شده: 

ابعاد: ۴.۹ متر مربع

ویژگی خاص: 

محل اجرا: میدان صنعت

سال اجرا: ۱۴۰۰

سفارش دهنده: کلاسینو

دیدگاهتان را بنویسید