کرم سیب‌خوار

کرم سیب‌خوار

فکر کنم کارش با این تموم شده،دنبال یکی دیگه میگرده خرابش کنه.

نگاه به ظاهر سیب و قیافه مثبت کرم نکنید، جفتشون از تو خرابن!!

دیدگاهتان را بنویسید