نقاشی سه بعدی پل خواجو

نقاشی سه بعدی پل خواجو

میدونید اینجا کجاست؟؟

من این پل رو خیلی دوست دارم. یادمه آخرین بار تابستون پارسال، دو ساعتی سر ظهر که باد خنکی هم زیر پل میومد محو ساز و آوازها فقط نشسته بودم.
اینو امروز صبح کشیدم برای پوستر ورکشاپ نقاشی سه بعدی برج میلاد.

دیدگاهتان را بنویسید