نقاشی سه بعدی درنا

نقاشی سه بعدی درنا

کپشن اینستاگرام:

این نقاشی هست یا نه؟؟ این درنای اوریگامی شاید همان کاغذ مچاله پست قبل باشد.

این چالش ادامه خواهد داشت 😎
.
Is it painting or not? Maybe this origami dorna be identic crumpled paper of previous post.
This challenge will be continuing 😎

دیدگاهتان را بنویسید