نقاشی سه بعدی تیله

You are currently viewing نقاشی سه بعدی تیله

نقاشی سه بعدی تیله

کپشن اینستاگرام:

تیله بازی کردین بچگی؟ یادتونه اسم تکنیکاش؟
فکر نکنم هفتادی ها از نزدیک حتی دیده باشن!
#تیله #بندانگشتی
 

.

دیدگاهتان را بنویسید