You are currently viewing نقاشی سه‌بعدی بادگیر یزد
نقاشی سه بعدی بادگیر یزد

نام اثر: نقاشی سه‌بعدی بادگیر

تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون 

ابعاد:  ۹ مترمربع

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران– فرهنگسرای اندیشه

سال اجرا: ۱۳۹۳

سفارش دهنده: شهرداری تهران

این نقاشی سه بعدی بر روی کاغذی که روی سطح زمین چسبانده بودم با تکنیک پاستل گچی اجرا شد. این اثر برای رویداد معماری شهری که در فرهنگسرای اندیشه برگذار شده بود اجرا شد. بازدیدکنندگان از این اثر بسیار استقبال کردند و بر روی بادگیری که در نقاشی کشیده بودم می‌ایستادند و عکس می‌گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید