میزخطای دید شام آخر

You are currently viewing میزخطای دید شام آخر

میزخطای دید شام آخر

نام اثر: میز شام آخر

تکنیک استفاده شده: تکرار تصاویر در آینه تا 

ابعاد:  مساحت کف ۶ مترمربع

ویژگی خاص: تکمیل  و ساختن تصویر بدون نقص زیر میز در آینه

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان۹

دیدگاهتان را بنویسید