لوگوی یونیفرم تدایکس 2015

لوگوی یونیفرم تدایکس 2015

نام اثر: لوگوی یونیفرم تدایکس 2015

تکنیک استفاده شده: 

ابعاد:  

ویژگی خاص: 

محل اجرا: 

سال اجرا: ۱۳۹۴

سفارش دهنده: شرکت تدایکس

دیدگاهتان را بنویسید