قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب

دل به دریای رویایت بزن.

دیدگاهتان را بنویسید

fifteen + sixteen =