You are currently viewing شوخی با تابلو ورود ممنوع

تابلو ورود ممنون تابلوی جالبی است. دیدم صحنه هایی را که در شرایط خاص راننده ها آنرا نادیده میگیرند. جمعه بوده و تعطیل، یا فکر میکردند کار خیلی واجبی دارند. اما به نظرم این تابو ورود ممنوع جزو معدود ممنوع هایی است که باید به آن احترام گذاشت و از آن نگذشت.

ورود ممنوع ها و خط قرمز هایی در زندگی وجود دارد که تنها بر روی سرابی قرار گرفته اند. مثل حرف مردم، جو، عرف و هزار مورد دیگه که روی تصمیم های ما تاثیرگذار هستند.

این عکس از کارم در روز های قبل از عید، در خیابان های شلوغ چهار راه ولیعصر رو با کپشن زیر در اینستاگرام پست کردم:

«آیا شما هم حسرت کاری در گذشته که جرات نکردید انجام بدهید را میخورید؟ باید باور کنید زندگی ما حاصل تصمیم های خودمان است نه توهمات دیگران!»

دیدگاهتان را بنویسید