روز پزشک مبارک

You are currently viewing روز پزشک مبارک
پزشک

روز پزشک مبارک

 
کپشن اینستاگرام:
اینجوریه واقعا؟!
روز #پزشک مبارک
لازمه بگم ما مخلص همه پزشکای خوب و با وجدان هم هستیم
 

دیدگاهتان را بنویسید