You are currently viewing روزه‌داران در گرما

چه کنیم با این گرما؟! نشون از جنس مرغوب ماشین ها هم داره!

فردا ماه رمضونشروع میشه ،توی گرمای امسال شما روزه میگیرید؟

البته من امروز هم روزه بودم.خیلی سخت نبود.

دیدگاهتان را بنویسید