رمضان و ربنا ی شجریان

رمضان و ربنا ی شجریان

میدونستید از آیه های قرآن هستن این دعا ها؟ و میدونید کدوم آیه ها و معنیش چیه؟

◀️ یک: از وقتی صدای استاد وقت افطار پخش نشد. عده زیادی فریاد وا مصیبتا سر دادن. ولی بعید میدونم بیشتر اونها اصلا بدونن استاد چی میخونن. شما جزو کدوم دسته بودید؟

◀️ دو: درباره ویدیو دوتا نکته باید بگم. اول صدای ربنا با شکل موج صدایی که میکشم هماهنگه. دوم در صحنه آخر، افکت معکوس کردن

 

صالح سخندان

طراح خطای دید. عاشق مهندسی، هنر و تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید