رستوران دایناسوری این روزا

You are currently viewing رستوران دایناسوری این روزا

این آدم لایق چه صفتیه آخه؟

اندر احوال بیشعوری آن رستوران دار بین‌راهی!

البته همه در هر شغل و جایگاهی فرصتی برای بی‌شعوری دارند، نحوه استفاده از این فرصته!

دیدگاهتان را بنویسید