دست از طلب ندارم

این نوع نقاشی کردن روی دستم رو از سال پیش شروع کردم. با آبرنگ این نقاشی ها را میکشم. فکر میکنم این تناقض در سطح نقاشی و برهم زدن توقع بیننده باعث شد این سبک مورد توجه باشد.

شاعر کیه؟ که میفرماید:
اگر جز تو سری دارم سزاوارِ سرِ دارم
وگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم

ویدیوی این نقاشی شاید از عکس آن جذاب تر است. در زیر ببینید: (بقیه کارهای نقاشی روی دست هم در کانال آپارتم دسترسه)

دیدگاهتان را بنویسید

12 − 10 =