You are currently viewing دستاوردهای بزرگ

شهریور ۱۳۹۶

#زندگی انسان های #شکست خورده، مجموعه ای از #دستاورد های بالفعل و کوچک و نزدیک است که هریک به بهای از دست دادن #فرصتهای بالقوه ی بزرگِ دور، حاصل شده اند.

محمدرضا #شعبانعلی
@webmindset
@charvand.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید