دایناسور در تاترشهر

You are currently viewing دایناسور در تاترشهر

دایناسور در تاترشهر

اینجا کجاست؟

تا همه چیز رو خراب نکنه بیخیال نمیشه! فکر کنم این موجود بیشعور با علم و فرهنگ مسئله داره. یادتونه دفعه قبل کجا بود؟

دیدگاهتان را بنویسید