You are currently viewing خوشحالی نتیجه فراموشی یا رضایت

اردیبهشت ۱۳۹۰

الآن خوشحال هستید؟ فکر میکنید چرا؟

ما زمانی خوشحال هستیم که نسبت به بخشی از گذشته، حال یا آینده ای که به ما وصل شده، یکی از این دو حالت را داشته باشیم. #فراموشی یا#رضایت!

حالا چی فکر میکنید؟ چرا #خوشحال هستید؟

صد البته خوشحالی مساوی #شادی نیست. من در مجموع شاید آدم شادی نباشم، اما زمان های زیادی عمیقا خوشحال هستم.

پ.ن: این کرم که زمان دانشجویی از وسط جزوه مدار یک بیرون زد. حاصل اولین تلاشم برای کشیدن نقاشی سه بعدی بود. الآن از خورده شدن جزوه ها که حالا بخشی از گذشته است توسط این کرم واقعا خوشحالم.

دیدگاهتان را بنویسید