خرچنگ‌های مردابی حبیب

You are currently viewing خرچنگ‌های مردابی حبیب

خرچنگ‌های مردابی حبیب

شما یاد کدوم آهنگش افتادید؟

من یاد این افتادم:

به شب‌نشینی خرچنگ‌های مردابی

چگونه رقص کند ماهی زلال پرست

رسیده‌ها چه غریب و نچیده می‌افتند

به پای هرزه علف‌های باغ کال پرست

دیدگاهتان را بنویسید