You are currently viewing حمایت از محیطبان‌های فداکار سرزمینم

اصلا چرا شکار می کنند؟

اینبار حتی این دایناسورم دلش به رح اومده.

این نقاشی رو برای حمایتاز محیطبان های فداکار سرزمین و کمک به کمپین تغییر قانون مربوط به محیط بان‌ها کشیدم.

بیانیه کمپین:

ما از دولتمردان خدوم جمهوری اسلامی خواستار اصلاح قانون و حمایت حداکثری از محیط بانان و جنگلبانان مظلوم و زحمت‌کش میهن عزیزمان و تشدید مجازات با متجاوزان به حریم مناطق حفاظت شده و گونه‌های تحت پوشش سازمان محیط زیست در قانون جدید می باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید