تنبل خان در تخت جمشید

You are currently viewing تنبل خان در تخت جمشید

تنبل خان در تخت جمشید

ما چگونه ما شدیم؟ حال این روزهای ما نتیجه منش و رفتار جمعی ما است. ما که حرکت برایمان سخت است و تنبلانه همه چیز را در خود حل میکنیم!میشینیم تا برایمان تصمیم بگیرند، آسایش را فراهم و مشکلاتمان را مرتفع کنند.

یه چند وقتی همش شده بود دایناسور و شما مدام میپرسیدید چرا؟ شخصیت جدید جناب تنبل.

پ.ن:به خودش نمیگه یه تکونی بخورم زخم بستر نگیرم.

دیدگاهتان را بنویسید