نحوه درست کردن تاکتاب با طرح قلب

You are currently viewing نحوه درست کردن تاکتاب با طرح قلب

گام اول: جمع آوری وسایل مورد نیاز

برای اینکه بتوانید تاکتاب رو درست کنید به وسایل کمی نیاز دارید:

  • یک کتاب با جلد ضخیم و محکم، به این دلیل که این کتاب ها در انتها نتیجه بهتری به ما می دهند.
  • جدول اندازه های نقشه طرح
  • یک خط کش با سانتی متر و میلی متر های مشخص، به این دلیل که طرح ها با دقت میلی متر طراحی شده اند.
  • و البته یک مداد برای علامت زدن صفحات

گام دوم: علامت زدن صفحات

من برای این کار یک طرح ساده قلب برای شما در نظر گرفتم . که برای این طرح به کتابی با 40 صفحه نیاز دارید. یک کتاب را انتخاب کنید ، و آن را در جهت عقربه های ساعت ، یک چهارم بچرخانید به طوری که انتهای کتاب یعنی محل شماره صفحات در کنار دست راست شما قرار بگیرد.


اکنون کتاب در حالت مناسب خود قرار دارد و در تمام مراحل علامت زدن صفحات باید در همین حالت بماند . حالا خط کش را روی کتاب قرار دهید . مطمئن شوید که ابتدای خط کش دقیقا روی سمت چپ کتاب قرار گرفته باشد.

در ابتدا به 2 اندازه برای علامت زدن صفحه اول نیاز دارید که میتوانید آن را به راحتی از روی نقشه طرح بخوانید.

علامت دوم علامت اول شماره صفحه
8.9 7.7 1
9.6 7.1 2
10.1 6.8 3
10.5 6.6 4
10.9 6.4 5
11.2 6.3 6
11.6 6.2 7
11.8 6.1 8
12.1 6 9
12.4 6 10
12.6 6 11
12.8 6 12
13.1 6 13
13.3 6.1 14
13.5 6.1 15
13.7 6.3 16
14 6.4 17
14.2 6.6 18
14.4 6.8 19
14.6 7.1 20
14.6 7.1 21
14.4 6.8 22
14.2 6.6 23
14 6.4 24
13.7 6.2 25
13.5 6.1 26
13.3 6.1 27
13.1 6 28
12.8 6 29
12.6 6 30
12.4 6 31
12.1 6 32
11.8 6.1 33
11.6 6.2 34
11.2 6.3 35
10.9 6.4 36
10.5 6.6 37
10.1 6.8 38
9.6 7.2 39
8.9 7.7 40

اندازه ها همه به سانتی متر می باشند.

اندازه های صفحه اول بر اساس جدول  7.7 سانتی متر (علامت اول) و 8.9 سانتی متر (علامت دوم) می باشد.

سپس این دو عدد را روی صفحه اول کتاب علامت بزنید . اگر این کار را درست انجام داده باشید میتوانید به صفحه بعد بروید و همین کار را طبق نقشه انجام دهید.

گام سوم: تا کردن صفحات

بعد ازینکه همه صفحات را علامت زدید میتوانید شروع به تا کردن صفحات کنید. کتاب را در مقابل خود قرار دهید.در هر صفحه دو علامت قرار دارد که باید هر دو با دقت تا شوند . سعی کنید زاویه خط تا را 90 درجه یا نزدیک به آن انتخاب کنید و این زاویه را تا انتهای کتاب برای همه صفحات نگه دارید.

این تصاویر به شما اجازه میدهند که ببینید وقتی تعدادی از صفحات تا شدند ، کتاب باید چطور به نظر برسد.


وقتی که همه صفحات را تا کردید ، کار شما نیز به اتمام رسیده . اکنون شما تاکتاب شخصی خود را دارید.

صالح سخندان

طراح خطای دید. عاشق مهندسی، هنر و تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید