You are currently viewing این بچه بود یا گوسفند؟

امروز همینطور شروع به خط خطی با قلم دیجیتال کردم. البته بدون هدف بود و به دنبال ساختن تصویری با کمک نشانه قلب در اینستاگرام بودم. وقتی که مخاطب اقدام به لایک کردن میکند.

اما نتیجه کار علاوه بر ارتباط با شمایل قلب لایک، تبدیل به تصویری شد که برعکس هم تصویری دیگر را تداعی میکند. شما هم میتوانید این موضوع رو امتحان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید