You are currently viewing بازیگران زیبای سینما و خطای دید

به ضربدر وسط این ویدیو نگاه کن. سعی کن پلک نزنی و خیره بمانی. در این مدت تصاویر بازیگران در حال تغییر است. چره آنها کاملا طبیعی است و دستکاری نشده است. ولی شما چهره آنها را در هم رفته و بیشتر ترسناک می‌بینبی. هر چند بار که دوست داری این کار را تکرار کن و چهره بازیگران را چک کن. ولی هیچ وقت نمیتوانی جلوی این خطای دید را بگیری.

پینوشت:

این یک تکنیک خطای دید است و من هیچ منظوری از انتخاب بازیگران عزیزمون که خیلی هم دوستشون دارم ندارم.
صد البته خیلی دوست داشتم از عکس یک سری از آدم های سیاست استفاده کنم. که از وحدت و دوستی در عید فطر صحبت میکنند ولی هرچه میتوانند دعوا و اختلاف را بین مردم میکشند!! آقا میخواهی سیستم را عوض کنی بیا بگو! به جان خودم خیل ما را جدی گرفتی، ما بخار آنچنان نداریم که میترسی! حالا چها سه سه نباشد یک دو سه باشد! بازیکنها که عوض نمیشوند! مربی هم بیاد تو زمین باز هم همان آش و همان کاسه است! چون که از مااست که بر مااست!

 

دیدگاهتان را بنویسید