این دست چپ منه یا راست؟

این دست چپ منه یا راست؟

این دست چپ منه یا راست؟ خودمم گیج شدم!


It is which of my hans? Left or right?

دیدگاهتان را بنویسید