استیکر سه بعدی گوی برفی پاریس

نام اثر: گوی برفی پاریس

تکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمین

ابعاد: ۱۸ مترمربع

ویژگی خاص: ترکیب دیوار دارای قوص و زمین برای ایجاد تصویر سه بعدی 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

دیدگاهتان را بنویسید