استیکر سه‌بعدی حمله کوسه وحشی

استیکر سه‌بعدی حمله کوسه وحشی

نام اثر: استیکر سه‌بعدی حمله کوسه

تکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ( استیکر سه بعدی) دو سطحی دیوار و زمین

ابعاد:  ۳۵مترمربع 

ویژگی خاص: زاویه غیرمعمول دیوار و زمین نسبت به بیننده 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات:

دیدگاهتان را بنویسید