استیکر سه‌بعدی شرکت پتروپارس

نام اثر: پوستر سه‌بعدی تکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ابعاد:  ۱۲ مترمربع ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - نمایشگاه بین‌المللی سال اجرا: ۱۳۹۲ سفارش دهنده: شرکت پتروپارس توضیحات: 

۰ دیدگاه

پوستر سه‌بعدی

نام اثر: پوستر سه‌بعدی تکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شده ابعاد:  ۱۲ مترمربع ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - دانشگاه هنرسال اجرا: ۱۳۹۱سفارش دهنده: دانشگاه هنرتوضیحات: 

۰ دیدگاه