استیکر سه‌بعدی دستگاه گوارشی در هیومن پارک

نام اثر: استیکر سه‌بعدی دستگاه گوارشی در هیومن پارکتکنیک استفاده شده: تصویر دگرگون دیجیتال چاپ شدهابعاد:  ۶ مترمربع ویژگی خاص: محل اجرا: تهران - هیومن پارکسال اجرا: ۱۳۹۶سفارش دهنده: شرکت ایران فانتوضیحات:

۲ دیدگاه