هنر نور وسایه

نام اثر: هنر نور وسایهتکنیک استفاده شده: استفاده از نور و سایه و ایجاد تصویرابعاد: ۹ مترمربعویژگی خاص: استفاده از نور و سایه و ایجاد تصویرمحل اجرا: تهران - موزه خطای دید رویاپارکسال اجرا:…

۰ دیدگاه