نقاشی سه بعدی عنکبوت

عنکبوت یا سوسک؟ از کدوم بیشتر میترسی؟ من که فقط از نقاشیشون نمیترسم. نقاشی هاتون رو با هشتگ #likemrkhatayedid منتشر کنید تا ببینم و بهترینشون رو معرفی کنیم. 

۰ دیدگاه

از خون میترسید؟؟

دوستی که از خون میترسه تگ کنید. خودتون از خون میترسید؟؟ ?دو. دیگه تصمیم گرفتم خودم دستمو جراحی کنم ببینم میتونم درستش کنم یا نه. ولی خیلی موفق نبود. هشتا…

۰ دیدگاه