برای مردم کرمانشاه

این نقاشی رو زمستون سال ۹۲ کشیدم. خیلی سرد بود. شمال برف سنگینی اومده بود و به خاطر مصرف زیاد گاز تو شهر های مرکزی گویا شمالی ها گاز نداشتن.…

۰ دیدگاه